Karate

Dojo-Kun er de 5 mest vigtige regler i shotokan karate-do, som vi alle tilstræber at efterleve

  1. Jinkaku kansei ni tsutomuro koto (Søg den perfekte karakter) Heri skal søges den perfekte karakter for en selv, uheldige træk skal ved træningen af krop og sind fuldkommengøre ens karakter, når samtidig man følger de etiske regler i dagligdagen, og gør dette til en vej i gennem livet, opnår man den optimale bevidsthedsgørelse og dermed en bedre karakter.
  2. Makoto no michi i mamuro koto (Vær trofast) Først og fremmest overfor en selv. I karate-do er det vores vigtigste regel som alle skal efterleve. Man er trofast overfor sin karate-do, sin familie og venner – kort sagt: vær trofast overfor dig selv. Svigt ikke.
  3. Doriyoko no seihin o yashinau koto (Vær stræbsom) Vær altid kritisk med det du laver, vær ufravigelig oprigtig overfor dig selv, om det nu er den maksimale ydelse man har afgivet, dette gælder i alle livets forhold.
  4. Reigi o omonsuru koto (Respekter andre) Vær ikke hovmodig, negliger ingen, vis hensyn, vær omsorgsfuld.
  5. Kekki no yo o mashmuru koto (Vær ikke voldelig i din optræden) Man tilstræber en værdig optræden under alle forhold og samtidig en ansvarlighed overfor det som du repræsenterer, karate-do, familie og venner og andre.

 

dojokun

 


Hvad er karate 

KarateKarate er en japansk kampform og betyder “tom hånd”. Det vil sige kunsten, at kunne forsvare sig uden våben. Karate er en god måde at træne sin krop på, da man bruger hele kroppen. Når man træner karate styrker man sin koncentrations og koordinations evne, og man forbedrer sin kondition.

Allerede fra de første lektioner indøves metoder, hvormed man får et solidt grundlag for at kunne klare sig ud af en endog meget håbløs situation. Visheden herom giver en mere selvsikker fremfærd, hvilket af mange psykologer anses for at være tilstrækkeligt til at afholde en voldsmand fra at skride til handling. I karatetræningen lærer man at respektere andre mennesker. Den sande karate ka (ka = udøver) bruger kun sin viden til selvforsvar, aldrig til angreb.

Er karate vold? 

Det er vigtigt at understrege er, at karate er det modsatte af vold. I karate kræves og udvikles etikette, selvkontrol, viljestyrke og korrekt optræden. Uden dette kan man ikke lære karate og derfor kan man godt sige, at karate ikke uden videre vil blive misbrugt som våben.

En karateudøver har selvtillid. Udøveren ved, at hvis det gælder, kan vedkommende tage vare på sig selv, og derfor behøver den pågældende ikke indlade sig på slagsmål for at bevise noget. Karateudøveren vil være meget svær at provokere.

En trænet karateudøver kender sig selv både psykisk og fysisk og derfor vil vedkommende altid undgå strid og vold af enhver art. En karateudøver er stor nok til at kunne vende sig om og gå frem for at slås.

Karate er det modsatte af vold!

Børn og karate 

Karate er noget af det bedste du kan give dine børn. Det er videnskabeligt bevist, at udbyttet af skolegangen er større hos børn, der i og uden for skoletiden får mere motion end deres jævnaldrende.

Her er karate især godt, da der findes specielle børnehold. Børnene får en bred træning i både smidighed, kondition og koordination, og meget af træningen foregår naturligvis som leg. Ved at lære dette, forbedrer de også deres koncentrationsevne. Alt dette er til stor gavn, både nu og senere i deres liv. Det er mens de er børn, de skal lære det naturlige i at dyrke motion som en del af deres sundhed og velbefindende.

Hvorfor karate?

Der kan være mange årsager til at begynde på karate. Her er et udpluk af de almindeligste:

Som selvforsvar. Vi mener, at karate er det mest effektive våbenløse system som findes. Træningen er i starten rettet ind på selvforsvar, men senere bliver karate en del af udøveren. Således kommer man til at reagere spontant, og dermed        hurtigere og mere effektivt i en kritisk situation.

Som sportsgren. Karate er også en konkurrencesport. Der afholdes stævner i kamp og i kata. I kamp er der stævner, hvor der er lidt kontakt og beskyttelse, samt andre stævner hvor der er fuld kontakt. I katakonkurrencer er man alene på          gulvet. Her får man point for sin tekniske dygtighed.

Som fysisk træning. Karate giver øget smidighed, styrke, forbedret reaktions-, koncentrations- og koordinationsevne samt hjerte-lungekonditionen forøges.

I modsætning til mange andre idrætsgrene, bruger man i karate alle kroppens muskler. Specielt ved vores ben øvelser bruges kroppens store muskler, hvilket sætter iltforbruget op. Ved øget iltforbrug sker der en række ting i kroppen: hjerte-lungekredsløbet styrkes, kalorieforbrændingen øges og kolesterolniveauet sænkes. Alt sammen elementer, der har stor betydning i det daglige. Smidighedstræning burde være med i alle former for motion. Faktisk burde man løsne alle muskler op daglig efter kroppen har været i gang en hel dag. I karate er det en naturlig del af træningen og det medvirker til at give kroppen en bedre form og holdning.

En sund og sportstrænet krop er der ingen genvej til. Man må selv gøre en indsats og tage ansvaret for sin egen sundhed.

icome

 

I come to you with karate – empty hands – I bear no weapons, but should I be forced to defend myself, my principles or my honor, should it be a matter of life or death, right or wrong, then here are my weapons – karate – my empty hands